3 TVÁRE
SOCIAL MEDIA MANAŽÉRA

e-Kniha o práci social media manažéra

Spoznajte 3 kľúčové zručnosti social media manažéra. Pochopíte dôvod, prečo je tento človek potrebný pre vašu značku a ako bonus získate šablónu so zadaniami na otestovanie social media manažéra.

STIAHNUŤ E-KNIHU

e-Kniha je už nachystaná...

Do formulára nižšie vložte vaše krstné meno a email, na ktorý vám pošleme 1. Slovenskú e-Knihu o práci a povolaní social media manažéra v PDF.

Váš e-mail spracovávame za účelom zaslania e-Knihy, prípadne nových článkov, tipov a noviniek z web stránky SocialMediaManažér.sk a blogu LukasFranko.sk s frekvenciou max. 1x do mesiaca. Prevádzkovateľom je Digitálny Nomád s.r.o. Odoslaním vyplneného web formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov na uvedený účel. Zásady spracovania osobných údajov si môžete pozrieť tu.

e-Kniha 3 tváre social media manažéra

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Túto web lokalitu a službu prevádzkuje spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o., ktorá zabezpečuje správu web stránky ako aj správu marketingu.

Digitálny Nomád s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“),

a

zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na našej web stránke budú spracúvané iba v rozsahu a za účelom, za ktorým ich táto fyzická osoba sama poskytla. Doba spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia účelu.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo webového formulára zverejneného na web stránke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o., má zachované právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo zamietať spracúvanie a iné v súlade s GDPR a Zákonom.

V prípade, že bude mať Digitálny Nomád s.r.o. v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. marketing), poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie relevantné informácie, na základe ktorých má dotknutá osoba právo vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov.

Fyzická dotknutá osoba má zachované právo odvolať svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak nastane medzi dotknutou fyzickou osobou a (prípadne s) Digitálny Nomád s.r.o. dôjde k bližšej vzájomnej spolupráci, budú podmienky ochrany osobných údajov upravené špecificky na mieru pre konkrétny daný prípad.

Zásady používania súborov cookies

Ako prevádzkovateľ viacerých web stránok používame cookies na štatistické merania, ktoré slúžia na sledovanie preferencií návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárame webové stránky a prispôsobujeme obsah, ktorý zaujíma návštevníkov.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve web stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov web stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Na tejto stránke sú popísané informácie, ktoré sa zhromažďujú, spôsob, akým ich využívame, a vysvetlenie, prečo niekedy potrebujeme tieto súbory cookie ukladať.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete v článku o súboroch cookie protokolu HTTP na serveri Wikipedia. Ďalšie informácie o zakázaní súborov cookie nájdete na lokalite www.aboutcookies.org; takýto postup ale môže obmedziť funkčnosť webových lokalít alebo niektoré jej prvky vyradiť.

Ako používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, taktiež nám ide o zlepšovanie kvality a obsahu web stránky. Táto lokalita ponúka odber noviniek alebo služby odberu informácií prostredníctvom e-mailu. Prostredníctvom súborov cookies sa môže evidovať, či ste sa už zaregistrovali a či sa majú zobrazovať určité upozornenia, ktoré sa môžu týkať len prihlásených/odhlásených používateľov. Po odoslaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad údajov na stránkach na kontaktovanie alebo na stránkach propagačných kampaní, sa môžu nastaviť súbory cookies evidujúce vaše používateľské informácie pre budúcu korešpondenciu.

Z času na čas ponúkame používateľské prieskumy a dotazníky, ktoré vám poskytujú zaujímavé pohľady do zákulisia alebo užitočné nástroje, prípadne nám umožňujú vytvoriť si presnejšiu predstavu o našej používateľskej základni. Tieto prieskumy môžu využívať súbory cookies na zapamätanie si, ktorí používatelia sa už výskumu zúčastnili alebo na poskytnutie presných výsledkov po prechode na inú stránku.

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Ako zmeniť nastavenie cookies?

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť úpravou nastavení v prehliadači (pokyny nájdete na lokalite www.aboutcookies.org alebo v pomocníkovi svojho webového prehliadača). Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto lokality a mnohých ďalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies zvyčajne znamená zablokovanie určitých funkcií na tejto lokalite (rozumej web stránke). Odporúča sa ponechať povolené všetky súbory cookies, u ktorých si nie ste istí, či ich potrebujete, pre prípad, že by sa používali pre službu, ktorú využívate.

Súbory cookies tretích srán

Používame tiež súbory cookies dôveryhodných tretích strán. Na tejto stránke sú prepojenia z iných web stránok. Preto môžu byť počas používania našich web stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Digitálny Nomád s.r.o.

Ide napríklad o prípad, ak prezeraná web stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google, či SmartSelling a.s.) alebo zobrazuje obsah web stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Digitálny Nomád s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov

Pevne veríme, že tento text vám pomohol lepšie porozumieť súborom cookies. Ako už bolo uvedené: ak si nie ste istí, či určitý súbor cookies potrebujete, je zvyčajne bezpečnejšie ponechať súbory cookies povolené pre prípad, že by boli potrebné kvôli jednej alebo viacerým funkciám, ktoré na našej lokalite používate. Ak ale ešte stále potrebujete ďalšie informácie, môžete sa na nás obrátiť na adrese architekt@digitalnynomad.sk

Profesionálna správa sociálnych médií je rozdelená na denné, týždenné a mesačné činnosti. Denne prinášame riešenia pre vyvážený pomer obsahového a výkonnostného marketingu pre vašu značku.

SPOKOJNOSŤ NAŠICH KLIENTOV HOVORÍ ZA VŠETKO...

 • Naše očakávania a požiadavky od spolupráce boli: zvýšenie aktivity na FB a spropagovanie produktov. Pomohli ste nám s celým našim FB. Ukázali ste cestu, že aj vejáre sa dajú aktívne propagovať. Sme spokojní s vašimi službami a hodnotíme ich slovom SUPER. Rýchla komunikácia, všetko dodané na čas, aktivita z vašej strany.

  Katka Katka majiteľka Vejare.sk
 • Naša spoločnosť sa venuje stavebníctvu, sme špecialistom na kompletnú realizáciu a zhotovenie monolitických železobetónový konštrukcií. Požiadavky od našej spolupráce boli, aby naši partneri po preštudovaní našej stránky mali predstavu o tom, aké stavby realizujeme. Pomohli ste nám v prezentácii našej spoločnosti v očiach našich potenciálnym partnerov – majú konkrétny prehľad o našich službách. Som úplne spokojný s vašimi službami.

  Zoltán Kőrösi Zoltán Kőrösi majiteľ a konateľ spoločnosti LEKOR spol. s.r.o. | lekor.sk
 • Naša spoločnosť predáva biospálňové nábytky, zdravotné rošty, ortopedické matrace a kašmírové-vlnené výrobky. Od našej spolupráce som očakávala, aby sa zvýšila návštevnosť našej predajne v Bratislave i oslovenie čo najviac potenciálnych zákazníkov. Ako pozitívum uvádzam, že na základe našej spolupráce na sociálnej sieti Facebook, sme získali nových zákazníkov. S prístupom a profesionalitou pána Ing. Lukáša Franka som maximálne spokojná. Vždy som veľmi ocenila jeho kreativitu a grafické riešenie v oblasti tvorby reklamy. Veľké ďakujem!!!

  Alžbeta Rajciová Alžbeta Rajciová majiteľka a konateľka spoločnosti | demko.sk
 • S prácou Lukáša sme boli veľmi spokojní. Počas konferencie WordCamp Bratislava 2017, aj mimo nej to na našich profiloch naozaj žilo 🙂

  WordPress Slovensko WordPress Slovensko wp.sk
 • Sme občianske združenie, ktorého iniciatívou je ukázať ako môžete nájsť váš zmysel života tým, že budete robiť to, čo vás skutočne baví a necháte si za to platiť. Pomáhame ľuďom objaviť ich talent, následne ho rozvinúť a napokon pretaviť do osobnej značky. Spoluprácou sme očakávali kompletnú digitálnu identitu (branding) pre náš inštitút – potrebovali sme vytvoriť a nasmerovať našu značku v digitálnom svete. Sme nadmieru spokojní s komplexnými (nielen) digitálnymi službami z vašej strany. Ste skutoční kreatívci a robíte to s láskou a citom. Ďakujeme krásne.

  MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov o.z. MAOi Inštitút pre Digitálnych Nomádov o.z. maoi.sk
 • Víziou projektu je prinášať inovatívne vzdelávanie na školy s využitím metód formálneho, neformálneho a zážitkového vzdelávania prostredníctvom service learning za účelom komplexného rozvoja mladého človeka (hard & soft skills). Od našej spolupráce sme očakávali nadčasový dizajn a obsah webu, pretože sa jedná o dlhodobý a pravidelný projekt na školách. Ďakujeme za kreatívu a copywriting. Vymysleli ste a nasadili kampaň zameranú na študentov – začínajúc web stránkou a online kurzom, cez emailovú podporu až po sociálne siete.

  Vzdelávanie 2.0 Vzdelávanie 2.0 vzdelavaniedvanula.sk

MÁTE ZÁUJEM O SOCIAL MEDIA MANAŽÉRA?

social media manažér je človek mnohých tvári, zručnosti a rolí
buduje povedomie o vašej značke na sociálnych sieťach a vo vyhľadávačoch

MÁM ZÁUJEM O SOCIAL MEDIA MANAŽÉRA